Gosses//Hendrik//Steffen


  


Gosses / Hendrik / Steffen


                                         Kerkje Peperga

GOSSE GOSSES (arbeider) trouwde op 8 mei 1774 te Oudeschoot met Geertje Wijtses. Daarna zijn ze vertrokken naar Sonnega. Op 11 mei 1777 hebben Gosse Gosses en Geertje Wijtses belijdenis gedaan in de Nederlands Hervormde kerk te Sonnega. Ze hebben in Sonnega gewoond van 1774 tot 1780 op nr.18. Samen kregen ze drie kinderen.

1. Akke,   geb. 15-01-1775 en gedoopt op 12 - 02 -1775 te Sonnega.
2. Wytze, geb. 26-09-1776 en gedoopt op 06 -10 -1776 te Sonnega.
3. Gosse, geb. 26-10 -1777 en gedoopt op 07 -12 -1777 te Sonnega.

Geertje Wijtses is dus tussen 26 -10 -1777 en 07 -12 -1777 overleden.
Gosse is gedoopt na het overlijden van zijn moeder Geertje Wijtses.

1. Akke (15-01-1775) trouwde op 31-01-1796 met Remmelt Roelofs Smit te    Sint-Johannesga.
   Akke is op 28-05-1835 (59 jaar oud) overleden te Schoterland.
   Remmelt is op 13-10-1827 (55 jaar oud) overleden te Schoterland.
2. Wijtze (26-09-1776) trouwde op 19-06-1803 met Trijntje Fokkes Balstra te     Oudeschoot. Kinderen:
    2.1  Fooke, geb. in 1806 overleden 01-10-1861 (55 jaar oud)
    2.2  Gosse, geb. 01-04 -1811
    2.3  Harmen, geb. 14-10-1813, overleden 21-02-1815 (1 jaar oud)
    2.4  Akke, geb. ----------1816 overleden 27-08-1820 (4 jaar oud)
    2.5  Willem, geb. 30-10-1818 overleden 02-02-1820 (1 jaar oud)

    Wijtze is op 25-02-1844 (68 jaar oud) overleden te Schoterland.
    Trijntje is op 25-05-1847 (71 jaar oud) overleden te Schoterland

3. Gosse Gosses, het derde kind, heeft bij de naamsaanneming in 1811 te     Schoterland de naam “Posthumus” aangenomen. Hij trouwt op 20 mei1810
    met Klaske Johannes Greidanus te Schoterland.
Gosse Gosses is overleden op 12 februari 1829 te Schoterland.
Uit dit huwelijk worden geboren:

3.1  Froukje Gosses Posthumus, geb. 25 november 1813, overl. 24 juli 1894.
       Trouwt op 5 mei 1839 met Luitzen Meints Heida.
3.2  Gosse Gosses Posthumus, geb. 6 september 1816, overl. 7 april 1827
3.3  Johannes Gosses Posthumus, geb. 18 october 1820, overl. 5 dec.1903
       Trouwt op 04-02-1844 met Aafke Everts Bijker.
3.4  Hendrik Gosses Posthumus, geb. 30 augustus 1822, overl. 11-08-1864
       Trouwt op 18-05-1851 met Grietje Jelles Wiersma, geb. 22-03-1824,
       overl. 15-10-1887
3.5  Houkje Gosses Posthumus, geb. 30 october 1824, overl. 14 october 1918
       Trouwt op 24-02-1851 met Wiebe Geerts van Roeden, geb. 13-12-1822,
       overl. 01-03-1872
    
In 1781 is Gosse Gosses (weduwnaar) vertrokken naar Blesdijke nr. 51.

GOSSE GOSSES (boer) hertrouwde op 21-03-1784 in Peperga met
VROUKJE GEERTS (arbeidster/boerin) geboren in 1755 te Oldetrijne.
Ze woonden samen op nr. 51 te Blesdijke tot 1802.

Gosse Gosses is in het voorjaar van 1802 overleden.
Onderstaand een stukje uit de akte (welke in 1813 is opgemaakt ten behoeve van het huwelijk van zijn dochter Acke Gosses) van de vrederechter uit Oldeberkoop waarin 7 getuigen onder ede verklaren dat Gosse Gosses in het voorjaar van 1802 is overleden. Deze akte moest worden opgemaakt omdat er geen doodregister was bijgehouden.

“Verklaren dat zij Gosse Gosses gekend hebben uit hoofde dat zij hem hebben gekend of in het zelfde dorp hebben gewoond, dat hun ook nog de bijzonderheid van zijn uiteinde voorstaat, dat hij terwijl hij bezig was met zijn land te ploegen, dood achter den ploeg is gevonden”.

Vroukje Geerts heeft (als weduwe) van 1802 tot 1803 op nr. 9 in de Blesse gewoond. In 1804 is ze verhuisd binnen de Blesse. Zij heeft op 05-05-1809 Openbare Belijdenis gedaan.Vroukje Geerts is overleden op 29-01-1839
(84 jaar oud) in een huis nr.14 te Blesse (zie overlijdensacte).

Uit dit huwelijk werden geboren:

- Maaijke, geb. 25-01-1784 / gedoopt 21-03-1784
- Acke, geb. 15-04-1786 / gedoopt 23-04-1786
- Gosse, geb. 29-05-1787 / gedoopt 10-06-1787
- HENDRIK en Trientje GOSSES, een tweeling geb: 10 juni 1793. De tweeling
  werd gedoopt op 7 juli 1793 in de Nederlands Hervormde kerk te Peperga
  waar ook de andere kinderen waren gedoopt. (Zie Doopakte Hendrik/Trientje)

1. MAAIJKE GOSSES,boerenmeid, trouwde op 29 jarige leeftijd te Kuinre op 27 mei 1813 met Pelle Willems de Lange, boer, 57 jaar, weduwnaar van Jantje Luiten de Lange. Pelle Willems en Jantje Luijten hadden 3 zonen:
Hendrik, Luijte en Willem. Hendrik is in 1852 overleden, Willem is op 5 maart 1860 (74 jaar) overleden en Luijte op 6 mei 1861 (69 jaar).

Maaijke en Pelle woonden op een boerderij nr. 35 te Blankenham, en kregen samen nog 6 kinderen.
1.1 Gosse Pellen de Lange, geb: 28-04-1814
1.2 Jantjen Pellen de Lange, geb: 31-08-1815
1.3 Grietjen Pellen de Lange, geb: 11-11-1816
1.4 Albert Pellen de Lange, geb: 12-04-1818
1.5 Vroukjen Pellen de Lange, geb: 06-04-1821
1.6 dood geboren jongetje geb: 18-12-1824

Het hele gezin is verdronken tijdens de watersnood van 4 en 5 februari 1825.
Vader Pelle en 4 kinderen werden gevonden, moeder Maaijke en zoontje Albert zijn niet gevonden! Ruim een maand na de ramp werden door twee zoons uit het eerste huwelijk van Pelle Willems de Lange hun halfbroer en zusjes gevonden en uiteindelijk ook hun vader:
Op 9 maart werd door de halfbroers Hendrik en Willem Pellen de Lange hun halfbroertje gevonden. In de overlijdensakte staat onder meer:

“Zij op heden 09-03-1825 in de namiddag te drie uren in een sloot tussen de landen van de weduwe Jette Cornelis Nieuwenhout en Tibbe Zijlstra te Blankenham hebben gevonden:
Gosse Pellen de Lange, oud tien jaar, zoon van wijlen Pelle Willems de Lange en Maaijke Gosses, indertijd echtelieden verdronken in de jongste watervloed, in leven met zijn mede verdronken ouders in de vloed”.

Op 11-03-1825 vinden ze hun halfzusje tussen het land van Toon Boer of Boon en Tibbe Zijlstra, in een sloot het lijkje van Grietje Pellen de Lange, oud 8 jaar.
Op 22-03-1825 vinden ze hun vader Pelle Willems de Lange, oud 69 jaar en hun halfzusje Jantjen Pellen de Lange, oud 9 jaar, tussen de weiden van Toon Boer of Boon.
Op 31-03-1825 vinden ze hun halfzusje Vroukje Pellen de Lange, oud 4 jaar.

2. ACKE GOSSES, boerenmeid, trouwde op 27 jarige leeftijd te Kuinre, d.d. 27 mei 1813 met Wouter Cornelis Boersma, boer, 33 jaar oud.
Uit dit huwelijk werden geboren:

2.1 Kornelis Wouters Boersma, geb: 16-03-1814 te Kuinre
      Kornelis, boerenknegt, trouwde op 18-05-1839 te Blokzijl met
      Roelofje Hulseboom (25 jaar), dochter van Abraham Hulseboom en
      Aafje Petten.
2.2 dood geboren jongetje, geb: 07-08-1815 te Kuinre
2.3 Gosse Wouters Boersma, geb: 15-08-1816 te Kuinre
2.4 Jantjen Wouters Boersma, geb: 12-05-1818 te Kuinre
2.5 Albert Wouters Boersma, geb: 16-07-1721 te Kuinre
2.6 Vroukje Wouters Boersma, geb: 10-01-1824 te Kuinre

Wouter Cornelis Boersma is op 30-01-1831 overleden (51 jaar).
Acke Gosses is op 05-07-1858 op nr. 76 te Kuinre overleden.

3. GOSSE GOSSES??

4. TRIENTJE GOSSES, trouwde in 1835 met Jacob Roter (landbouwer).Jacob is geboren in 1809 te Steenwijkerwold. Hij is op 08-09-1846 aan de Gasthuisstraat te Steenwijk (38 jaar oud) overleden.
Trientje Gosses hertrouwt met Mense Bennekers te Steenwijk. Zij woonden in de Onnigenstraat (nu Onnastraat). Mense is overleden in 1855 (71 jaar oud).
Trientje is overleden op 30 april 1859, namiddags te zes uur (65 jaar oud).

HENDRIK GOSSES POSTHUMUS, geb. op 10 juni 1793 deed op 15-04-1824 Openbare Belijdenis. Hij trouwde op 20 april 1825 met:
JOHANNA STEFFENS JONKMAN (Zie Huwelijksakte).
Johanna werd geboren op 1 maart 1798 en gedoopt op 21 maart 1798 in Oldelamer. (Zie Doopakte). Uit dit huwelijk worden geboren:

1. Sjoukje Hendriks Posthumus, geb: 25-07-1825,
    trouwt op 20-12-1854 met Marten Thijmens Akkerman (overl. 10-01-1871).
    Sjoukje is overleden op 06-04-1862
2. Gosse Hendriks Posthumus, geb: 06-07-1830, trouwt op 16-04-1853 met:
    Hendrikje de Boer. Uit dit huwelijk worden geboren:
     - Hendrik Gosses Posthumus, geb. 12-09-1855
     - Jebbigje Gosses Posthumus, geb. 24-01-1857
    Gosse is overleden op 28-07-1898 / Hendrikje is overleden op 26-02-1916
3. Vroukje Hendriks Posthumus geb: 06-03-1833, trouwt op 30-09-1865 met:
    Jan Bartelds Bakker, geb. 19-08-1831, overl. op 24-01-1875 (44 jaar).
    Vroukje is overleden op 18-02-1905 (74 jaar). Uit dit huwelijk zijn geboren:
    - Barteld Bakker, geb. in 1867, overl. op 17-08-1912 in Ooststellingwerf.
      Gehuwd met Geesje Nijholt.
    - Sjoukje Bakker, geb. in 1869, overl. op 11-02-1897. Gehuwd met:
      Wessel de Vent (Ooststellingwerf).Levenloos kind, dochter, op 06-06-1873
4. STEFFEN HENDRIKS POSTHUMUS, geb: 23-03-1836
5. Johannes Hendriks Posthumus, geb: 18-10-1839 trouwt op 14-04-1866 met:
    Annechien Zandman. Uit dit huwelijk worden geboren:
     - Johanna Posthumus, geb. 18-06-1876
     - Hendrik Posthumus, geb. 18-04-1880
    Johannes is overleden op: 08-09-1916. Annechien op: 15-04-1899.

Hendrik Gosses Posthumus is op 24-11-1847 overleden, 54 jaar oud, te Blesdijke. (Zie overlijdensakte).
Johanna Steffens Jonkman is op 31-12-1888 overleden, 90 jaar oud, te Blesdijke. (Zie overlijdensakte).

STEFFEN HENDRIKS POSTHUMUS, geboren 23-03-1836,
hij trouwde: (zie akte) op 6 mei 1864 met:
ELIZABETH FABRIEK, geb:19-10-1835 te Oldemarkt.
Dochter van Jan Fabriek en Wiebigje Verbeek wonende aan de Hoofdstraat te Oldemarkt. (Zie Fotopagina - 1)

Op 14 mei 1864 vestigden zij zich te Oldemarkt, Kerkstraat nr.141
Op 13 mei 1876 zijn zij verhuisd naar de gemeente Weststellingwerf. Uit dit huwelijk werden geboren:

1. HENDRIK, geb.: 9 april 1865 te Oldemarkt

2. Jan, geb.: 9 mei 1867 te Oldemarkt, trouwde op 2 mei 1891 met:
    Pietertje Vreeling. Ze woonden te Blesdijke nr.219.
    Uit dit huwelijk worden geboren:

    Barend, geb: 23-05-1892
    Lammigje, geb: 20-05-1895
    Elisabeth, geb: 15-06-1897
    Steffen, geb: 17-01-1900
    Hendrik, geb: 11-08-1902

3. Johannes, geb.: 9 maart 1870 te Oldemarkt, schoenmaker
    Johannes trouwde op........... met Geesje Otten, geb.19-02-1873 te Havelte
    Uit dit huwelijk worden geboren:

    Stephanus, geb: 23-07-1897 overleden: 10-05-1898
    Stephanus, geb: 15-03-1899
    Abraham, geb: 07-06-1901, overleden: 23-06-1901
    Abraham, geb: 22-06-1904

    Eerst hebben ze in Havelte gewoond, daarna in Steenwijk. In 1901 zijn ze
    naar de Ossenmarkt nr. 38 te Zwolle vertrokken. Op 11-07-1892 zijn ze
    verhuisd naar de Korte Kamperstraat A 143 in Zwolle.

4. Wiebigje, geb.: 29 dec. 1872 te Oldemarkt
5. Willem, geb.: 11 mei 1877 te Weststellingwerf, overl. 12-03-1878.

Steffen is op 12 maart 1920 overleden (83 jaar oud).
Elizabeth is op 27 februari 1920 overleden (84 jaar oud). (Zie overlijdens aktes).
Beide zijn aan de Hooiweg te Paasloo overleden (was destijds nr.58) en begraven op het kerkhof bij de Kerk te Paasloo. Zij waren Nederlands Hervormd.